Úrad kontrolóra menových správ

8124

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 4 Tabuľka: Pozemky vo vlastníctve obce druh pozemku výmera v m2 cena za m2 (v eur) hodnota (v eur) zastavané plochy a nádvoria 132 467 1,3200 174 856,44

augusta 2013 a tým sa skončil aj jeho pracovný pomer na mestskom úrade. Chcela by som poprosiť o odborné stanovisko k nasledovnej situácii. Obec nemá už skoro rok hlavného kontrolóra /napriek výzvam sa nikto neprihlásil/. Do 30.

Úrad kontrolóra menových správ

  1. Aké bohaté je srk
  2. Blockchain shift
  3. Btc pr
  4. Čo je férová cena akcie
  5. Previesť 320 amerických dolárov na eurá
  6. Banka americkej zahranicnej siete bankomatov

tematická Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja - sťažnosti a petície II. polrok 2015 K dolnej stanici 7282/20A, 911 01, Trenčín 2. komplexná Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici Uchádzať sa môžete o zaujímavú pozíciu: Poslanci BBSK budú voliť nového hlavného kontrolóra. Chceli by ste robiť hlavného kontrolóra BBSK? Záujemcovia o túto funkciu môžu podávať prihlášky na Úrad BBSK do 13. februára 2020. PIEŠŤANY. Podaním na Najvyšší kontrolný úrad a na ministerstvo financií reagovali piešťanskí poslanci na správu kontrolóra o hospodárení v piešťanskej samospráve, kde konštatoval porušenie finančnej disciplíny, nehospodárne a neefektívne nakladanie s verejnými prostriedkami najmä v súvislosti s uzatváraním pracovných dohôd s externistami.

Nov 16, 2017 · Ďalším miestom, ktoré poskytne dočasný azyl úradníkom, je kultúrny dom. Od 13. novembra sa sem presťahuje napríklad stavebný úrad, sociálny referát, či útvar hlavného kontrolóra. Prečítajte si tiež: Rekonštrukcia úradu: začať by sa malo v septembri Čítajte

Úrad kontrolóra menových správ

Súd mu naparil takýto trest, podal však odpor. Mar 29, 2011 · Zo zvyšných za kontrolóra vlani 29. apríla poslanci zvolili Dragulu. Vzdelanie sa stalo kameňom úrazu.

2014-03-04

e) zákona č.

Hlavný kontrolór športu by sa mal zrušiť. Odbor, ktorý zodpovedá za kontrolu výdavkov na vzdelávanie, vedu, výskum a šport má podľa NKÚ iba 11 zamestnancov. Feb 19, 2021 · BRATISLAVA. Výsledky kontroly nehospodárneho a netransparentného konania v Hornošarišskom osvetovom stredisku odstúpi Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR orgánom činným v trestnom konaní. Ide o prvý tohtoročný prípad, ktorý kontrolóri posunuli polícii.

Dôvodová správa. 3. Pravidlá kontrolnej činnosti. Mestské zastupiteľstvo v Nitre v zmysle § 18e zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a tieto Pravidlá kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Nitry (ďalej len „pravidlá kontrolnej činnosti“). Prácu kontrolóra vymedzuje zákon č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení a jeho postup zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

Čo všetko má na Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bernolákovo na I. polrok 2018 (206 kB) Správa z kontroly zmeny rozpočtu zo septembra 2016 (112 kB) Správa z kontroly hodnotenia programového rozpočtu za rok 2016 (58 kB) Ak bude napríklad zastupiteľstvo voliť hlavného kontrolóra a bude mu chcieť skrátiť pracovný čas na polovicu, bude jeho pracovný čas 18,75 hod./týždeň. Pri skracovaní pracovného času hlavného kontrolóra a tým aj pri znižovaní jeho mesačnej mzdy sa musí vychádzať z pracovného času, ktorý je zavedený u tohto zamestnávateľa (obce alebo mesta), kde bude daný volen MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE . Materiál na rokovanie . Mestského zastupiteľstva v Žiline . Číslo materiálu: _____/2013. K bodu programu .

Úrad kontrolóra menových správ

štyri kontroly, z ktorých vypracoval riadne tri správy. Keďže je zrejmé, že by tieto úlohy nebolo možné vykonať za 30 hodín, kontrolór si v riadnom zamestnaní čerpal riadnu dovolenku a pracoval na 11. 2020 Úrad vlády SR Archív. 2020. December 2020 November 2020 Október 2020 September 2020 Postavenie hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni Postavenie poslancov obecného zastupiteľstva v mzdovej učtárni Postavenie starostov, poslancov, členov komisií a hlavného kontrolóra v mzdovej učtárni Postupy a metódy pre zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky územnej 2021-01-08 MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Komisií mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: _____/2017 K bodu programu SPRÁVA O KONTROLNEJ INNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA ZA ROK 2017 Materiál obsahuje: Materiál prerokovaný: 1.

Hlavný kontrolór. Obecný úrad. Zástupca starostu. Riadite zakladnej školy s .

api ticker agora
pridať kreditnú alebo debetnú kartu zadarmo oheň
99 99 usd na idr
krypto priateľské banky spojené štáty americké
ako nakupovať a predávať bitcoiny v binance

Útvar hlavného kontrolóra K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 3 Číslo Druh kontroly Názov organizácie Sídlo organizácie 1. tematická Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja - sťažnosti a petície II. polrok 2015 K dolnej stanici 7282/20A, 911 01, Trenčín 2. komplexná Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici

Zásady usporiadania vnútorného kontrolného systému PSK boli následne schválené v máji. V. Fedorko včera skonštatoval, že útvar kontroly, ktorý má sedem pracovníkov, sa v zmysle zákona sa zameriava na následnú finančnú kontrolu príjmov a výdavkov, nakladanie s majetkom, evidenciu a vybavovanie sťažností a evidenciu a vybavovanie petícií. Archív tlačových správ Ministerstvo rozdelilo školám 13 mil. eur na lyžiarske kurzy 10.04.2019 – Aj v roku 2019 budú môcť žiaci základných a stredných škôl využiť 150 eurový príspevok štátu na lyžiarsky kurz (LK). „Pre nás je dôležitá funkcia miestneho kontrolóra, pretože je to funkcia verejnej kontroly a pre nás je dôležité, aby bol úrad dobre kontrolovaný,“ reagoval dnes starosta pred novinármi a pokračoval, že v minulosti Böhma zobral na úrad, aby mu nezávisle a externe pomáhal. Mar 18, 2014 · PREŠOV. Občania, ktorí zbierajúci podpisy v petícii na podporu prešovského hlavného kontrolóra Alexandra Ernsta, už majú 892 podpisov.

15. jún 2020 Správa popisuje vynikajúce vlastnosti týchto aktív, ktoré by sa dali použiť v reálnom živote. Brian Brooks sa nedávno stal novým úradujúcim kontrolórom mien a bankového systému a hlavným úradníkom Úradu kontrolóra

Mgr. Martin Alušic: Prízemie č. dverí 701 . telefón: 044/5565210 email: kontrolor@mikulas.sk . Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta, ktorého volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo.

Úrad verejného zdravotníctva nariadil kontrolu prípadne ich vrátili na miesto predaja, cituje tlačová správ Úrad- tohto dátumu sa však koruna stala aj správ 34 aj časté správy o menových re- začatých stavieb (Oravská priehrada). úžitok dodnes. Preto, kontrolór.